TLAČIVÁ

Letáky, Preukazy, Prihlášky, Potvrdenia, Skúšky, Žiadosti a iné

Prihláška za člena Aeroklubu Prešov

Ak ste sa rozhodli vstúpiť do členstva Aeroklubu Prešov, tu je možné stiahnuť príslušné tlačivo. Vyplnené tlačivo prosím pošlite na uvedenú kontaktnú adresu, prípadne doručte osobne do Aeroklubu.

Prihláška za člena Aeroklubu Prešov

Nábor do základného výcviku

Chceš sa stať pilotom vetroňov? Aeroklub Prešov organizuje nábor do základného výcviku, pre bližšie info pozri:

Nábor do základného výcviku

Protokol o lekárskej prehliadke

Pre uchádzača o základný parašutistický výcvik a praktický zoskok padákom a pre žiadateľa o vydanie alebo obnovenie platnosti preukazu parašutistu

Protokol o lekárskej prehliadke

Skúšky rádiotelefonistu

V prípade, že chcete absolvovať skúšku Všeobecného alebo Obmedzeného rádiotelefonistu na Telekomunikačnom úrade SR, budete potrebovať tlačivo:

Prihláška na skúšku rádiotelefonistu

Vyhlásenie

Vyhlásenie žiadateľa o základný a pokračovací parašutistický výcvik.

Vyhlásenie žiadateľa o základný a pokračovací parašutistický výcvik

Základné údaje

Názov letiska: PREŠOV

ICAO: LZPW

Typ letiska: Vojenské neverejné letisko s civilnou prevádzkou len Aeroklubu Prešov

Umiestnenie GEO

7 km NE Prešov

Vzťažný bod ARP (WGS84)

N 49°01'36", E 21°18'18"

Nadmorská výška ELEV

314,55 m / 1032 ft

Magnetická deklinácia

4°E 2011

Dráhový systém RWY

05 / 23

Presný smer MAG

054° / 234°

Dlžka a povrch

800 x 40 m tráva

Únosnosť

5700 kg / 0,7 Mpa

Prevádzková doba

MTWR H24, Aeroklub HO

Služby

Opravy O/R LTD

Palivo

Avgas 100, Natural 95

Olej

Aeroshell 100, 100W a M8AD

Komunikačná frekvencia - Veža

135,500 MHz - MTWR

Komunikačná frekvencia - Prevádzka

135,500 MHz - INFO

Pravidlá prevádzky

Letom GAT je vstup do LZR315 MCTR PREŠOV povolený len so súhlasom stanovišťa MILITARY PREŠOV TWR. Súhlas musí byť získaný minimálne 3 minúty vopred. Plochu vojenského letiska Prešov je možné použiť iba na základe súhlasu vydaného prevádzkovateľom vojenského letiska Prešov. Prílet bez spojenia nie je možný.

Prevádzkovatelia

Vrtuľníkové krídlo, 080 06 Prešov
kontakt: +421 960 112 233, MTWR +421 960 527 119

SNA Aeroklub Prešov, Vranovská 72, 080 01 Prešov
kontakt: +421 917 565 988, info@aeroklubpresov.sk