TLAČIVÁ

Letáky, Preukazy, Prihlášky, Potvrdenia, Skúšky, Žiadosti a iné

Prihláška za člena Aeroklubu Prešov

Ak ste sa rozhodli vstúpiť do členstva Aeroklubu Prešov, tu je možné stiahnuť príslušné tlačivo. Vyplnené tlačivo prosím pošlite na uvedenú kontaktnú adresu, prípadne doručte osobne do Aeroklubu.

Prihláška za člena Aeroklubu Prešov

Nábor do základného výcviku

Chceš sa stať pilotom vetroňov? Aeroklub Prešov organizuje nábor do základného výcviku, pre bližšie info pozri:

Nábor do základného výcviku

Protokol o lekárskej prehliadke

Pre uchádzača o základný parašutistický výcvik a praktický zoskok padákom a pre žiadateľa o vydanie alebo obnovenie platnosti preukazu parašutistu

Protokol o lekárskej prehliadke

Skúšky rádiotelefonistu

V prípade, že chcete absolvovať skúšku Všeobecného alebo Obmedzeného rádiotelefonistu na Telekomunikačnom úrade SR, budete potrebovať tlačivo:

Prihláška na skúšku rádiotelefonistu

Vyhlásenie

Vyhlásenie žiadateľa o základný a pokračovací parašutistický výcvik.

Vyhlásenie žiadateľa o základný a pokračovací parašutistický výcvik

Basic info

Name of the airport: PREŠOV

ICAO: LZPW

Type of the airport: Military nonpublic airport with civil traffic exclusively for Aeroklub Prešov

GEO

7 km NE Prešov

ARP (WGS84)

N 49°01'36", E 21°18'18"

ELEV

314,55 m / 1032 ft

Magnetic declination

4°E 2011

RWY

05 / 23

MAG

054° / 234°

Length and surface

800 x 40 m grass

Carrying capacity

5700 kg / 0,7 Mpa

Operation time

MTWR H24, Aeroklub HO

Services

Repairs O/R LTD

Fuel

Avgas 100, Unleaded 95

Oil

Aeroshell 100, 100W a M8AD

Communication frequency - Tower

135,500 MHz - MTWR

Communication frequency - Operator

135,500 MHz - INFO

Operation rules

GAT flights are permitted to enter LZR315 MCTR only with a consent of MILITARY PRESOV TWR station. The consent must be obtained three minutes in advance at least. The military airfield may be used only with the consent issued by an air operator of the military airbase Presov. Arrivals without communication are not possible.

Operators

Air base, 080 06 Prešov
contact: +421 960 112 233, MTWR +421 960 527 119

SNA Aeroklub Prešov, Vranovská 72, 080 01 Prešov
contact: +421 917 565 988, info@aeroklubpresov.sk