LETECKÝ VÝCVIK

V našom aeroklube sa môžete venovať týmto aktivitám:

Motorový letecký výcvik

Pokračovací a športový výcvik

- v leteckej navigácii, preškolenie na typy letúnov, ktoré máme v Aeroklube a zdokonaľovacie lety

- zdokonaľovanie v leteckej navigácii, v presnom lietaní, v akrobatickom lietaní s možnosťou účasti na súťažiach

Výcvik pre získanie licencie pilota letúňov PPL/SE

Záujemcom o získanie preukazu spôsobilosti k lietaniu na motorových lietadlách sprostredkujeme výcvik v niektorej leteckej škole s možnosťou tento výcvik odlietať na našom letisku. Podmienky pre adeptov - vek minimálne 15 rokov (so súhlasom zákonného zástupcu) a dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom pre letectvo. Poplatok za základný výcvik zahŕňa platbu za teoretické školenie, poplatok za vetroň a vleky vo výcviku po vykonanie prvých sólových letov vrátane platby za preskúšania. Poplatok je aj za vstupnú lekársku prehliadku.

Viac informácii k výcviku Vám rád podá: Ing. Andrej Kušnírik, +421 948 117 817

Bezmotorový letecký výcvik

Výcvik pre získanie licencie pilota vetroňov GLD - Univerzálny výcvik

Podmienky pre adeptov - vek minimálne 15 rokov (so súhlasom zákonného zástupcu) a dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom pre letectvo. Poplatok za základný výcvik zahŕňa platbu za teoretické školenie, poplatok za vetroň a vleky vo výcviku po vykonanie prvých sólových letov vrátane platby za preskúšania. Poplatok je aj za vstupnú lekársku prehliadku.

Bližsšie informácie Vám rád podá: Alexander Rosner, +421 948 213 088

Parašutistický výcvik

Základný kurz

Podmienky pre adeptov ZK vek minimálne 15 rokov (so súhlasom zákonného zástupcu) a dobrý zdravotný stav potvrdený športovým lekárom (v rozsahu pre vedenie motorového vozidla).

Výcvik (niekoľko hodín teoretickej, pozemnej a praktickej prípravy) a samotné zoskoky z výšky 1000-1200 metrov s udelením osvedčenia o absolvovaní základného kurzu.

Tandemové zoskoky z výšky 3000-4000 metrov

Tandemový zoskok absolvujete s inštruktormi špeciálne na to kvalifikovanými. Počas celého zoskoku ste pripútaný k parašutistovi. Po výskoku nasleduje voľný pád, počas ktorého môžete zažiť pocit voľne sa vznášajúceho vtáka. Po otvorení padáka vo výške 1500m kĺzate k zemi a obdivujete okolitú krajinu. Je to zážitok na ktorý sa nedá zabudnúť. Po pristátí ste v nádhernej eufórii a ľutujete, že sa to už skončilo. Mnohí z Vás si to budú chcieť zopakovať.

Bližšie informácie Vám poskytnú: Alexander Komanický, +421 905 296 928

Paragliding - Lietanie na kĺzavých padákoch

Tento výcvik Aeroklub Prešov nevykonáva.

Viac informácií k výcviku na motorových a bezmotorových padákových klzákoch Vám rád podá: Ing. Jaroslav Oulický, +421 907 193 855

Bližšie informácie o motorovom paraglidingu: http://www.mpg.host.sk

Bližšie informácie obezmotorovom paraglidingu: http://www.jastrab.host.sk

ULL - Lietanie na ultraľahkých lietadlách

Tento výcvik Aeroklub Prešov nevykonáva.

Výcvik pre získanie licencie pilot mikroľahkých lietadiel a pilot motorových závesných klzákov.

Výcvikové lietadlo: Viper SD-4

Viac informácii Vám k výcviku rád podá: Ing. Daniel Tomko, +421 903 903 692, tomko@tomark.sk

Základné údaje

Názov letiska: PREŠOV

ICAO: LZPW

Typ letiska: Vojenské neverejné letisko s civilnou prevádzkou len Aeroklubu Prešov

Umiestnenie GEO

7 km NE Prešov

Vzťažný bod ARP (WGS84)

N 49°01'36", E 21°18'18"

Nadmorská výška ELEV

314,55 m / 1032 ft

Magnetická deklinácia

4°E 2011

Dráhový systém RWY

05 / 23

Presný smer MAG

054° / 234°

Dlžka a povrch

800 x 40 m tráva

Únosnosť

5700 kg / 0,7 Mpa

Prevádzková doba

MTWR H24, Aeroklub HO

Služby

Opravy O/R LTD

Palivo

Avgas 100, Natural 95

Olej

Aeroshell 100, 100W a M8AD

Komunikačná frekvencia - Veža

135,500 MHz - MTWR

Komunikačná frekvencia - Prevádzka

135,500 MHz - INFO

Pravidlá prevádzky

Letom GAT je vstup do LZR315 MCTR PREŠOV povolený len so súhlasom stanovišťa MILITARY PREŠOV TWR. Súhlas musí byť získaný minimálne 3 minúty vopred. Plochu vojenského letiska Prešov je možné použiť iba na základe súhlasu vydaného prevádzkovateľom vojenského letiska Prešov. Prílet bez spojenia nie je možný.

Prevádzkovatelia

Vrtuľníkové krídlo, 080 06 Prešov
kontakt: +421 960 112 233, MTWR +421 960 527 119

SNA Aeroklub Prešov, Vranovská 72, 080 01 Prešov
kontakt: +421 917 565 988, info@aeroklubpresov.sk